Aflevering 4. Over groepsdynamica met Anita Suijkerbuijk

In deze podcast staan groepsdynamica en teamontwikkeling centraal. ‘Als team ontwikkelen begint bij het goed kennen van jezelf en elkaar,’ aldus Anita. Goed luisteren en horen wat niet gezegd wordt is voor Anita één van de basiselementen in haar werk als teamontwikkelaar. Anita krijgt er enorm veel energie van om anderen in hun kracht te zetten en de wijsheid van het collectief te ontsluiten. Veiligheid en vertrouwen zijn voor haar onlosmakelijk verbonden met het kunnen groeien als team en als organisatie. En zijn onontbeerlijk voor organisaties om succesvol hun doelen te realiseren. Het leidt tot wezenlijk betere resultaten op langere termijn, zo stelt Anita.

‘Beter samenwerken begint bij het goed kennen van jezelf.’

– Anita Suijkerbuijk –